Wersja z większym kontrastem Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie
Herb szkoły

Uroczystość inauguracyjnego otwarcia windy przy Liceum

Uroczystość odbyła się w obecności Wicestarosty Powiatu Krakowskiego Arkadiusza Wrzoszczyka, Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Norberta Rzepisko, Dyrektora Liceum Ewy Masłowskiej,  Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu Krakowskiego Krzysztofa Gębali, Kierownika Biura Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego Miłosławy Ciężak oraz pracowników BIR Magdaleny Kołdy i  Małgorzaty Świątkiewicz, Księdza Proboszcza parafii pod wyznaniem św. Apostołów Szymona i Judy  Tadeusza Andrzeja Lichosyta. 

Po krótkiej przemowie wstępnej  Pani Dyrektor,  Pan Wicestarosta Arkadiusz Wrzoszczyk przekazał windę w użytkowanie społeczności LO na ręce Pani Dyrektor Ewy Masłowskiej, chwilę później Ksiądz Proboszcz poświęcił windę. 

Budowa windy to bardzo ważna inwestycja dla naszego liceum, która w znaczący sposób pozwoli rozszerzyć dostępność naszej szkoły dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, co podniesie przystosowanie placówki do obowiązujących norm. Dzięki tej windzie, będziemy mogli bez przeszkód przyjmować i kształcić uczniów, którzy mają problemy z poruszaniem się, a także poszerzyć kadrę pedagogiczną o osoby niepełnosprawne ruchowo.  Jest to ogromy krok w likwidowaniu barier architektonicznych naszej szkoły.

GALERIA