Wersja z większym kontrastem Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie
Herb szkoły

Informacja o projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna w Liceum Ogólnokształcącym w Skawinie IIZdjęcie data-rotate=


RegionalnyProgram Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

INFORMACJAO PROJEKCIE REALIZOWANYM W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 PRZEZ STAROSTWOPOWIATOWE W KRAKOWIE A DOFINANSOWANYM Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Nazwa projektu: „Małopolska Chmura Edukacyjna w Liceum Ogólnokształcącym w Skawinie II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Numer projektu: Nr RPMP.10.01.04-12-0068/20 – wartość projektu:71 372,68zł

Dofinansowanie projektu: 67 804,05 zł, w tym współfinansowanie UE:52 771,02zł

CELEPROJEKTU:

Celem projektu jest podniesienie w roku szkolnym 2020/2021 kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów drugich klas LO w Skawinie o szczególnych potrzebach w obszarach: matematyka, chemia, język angielski.

Projekt zakłada wsparcie w postaci:- zajęć on-line w 2 obszarach tematycznych: matematyka i chemia, oraz kół naukowych w 3 obszarach tematycznych: matematyka, chemia, j. angielski. Zajęcia będą odbywały się w szkole wyposażonej w sprzęt umożliwiający realizację zajęć on-line i prowadzenie kół naukowych. W zadaniach projektowych przewidziano zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć oraz wyjazdy na zajęcia stacjonarne na uczelniach wyższych.

Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic klas drugich LO, chcących rozwijać swoje zainteresowania oraz posiadających predyspozycje i kompetencje pozwalające na opanowanie materiału wykraczającego ponad podstawę programową we wskazanych obszarach na poziomie szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej. W planowanym wsparciu weźmie udział 48 uczniów / uczennic klas drugich LO.

PLANOWANE EFEKTY

: 48 osób ( w tym: 33 kobiety i 15 mężczyzn) zostanie objętych wsparciem, a ukończy projekt minimum 41 osób ( w tym: 28 kobiet i13 mężczyzn). Zrealizowanych będzie 150 h wsparcia, w tym: 60 h w ramach zajęć on-line i 90 h w ramach kół naukowych. Dodatkowo zaplanowano 5 wyjazdów na uczelnie wyższe (Uniwersytet Jagielloński, Politechnikę Krakowską oraz Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnowie), w tym 2 wyjazdy w ramach zajęć online i 3 wyjazdy w ramach zajęć kół naukowych.

Zdjęcie do artykułu
Zdjęcie do artykułu