Wersja z większym kontrastem Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie
Herb szkoły

Informacja o projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna w Liceum Ogólnokształcącym w Skawinie IV

Zdjęcie do artykułu


Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020


INFORMACJA O PROJEKCIE REALIZOWANYM W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W KRAKOWIE A DOFINANSOWANYM Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH


Nazwa projektu: Małopolska Chmura Edukacyjna w Liceum Ogólnokształcącym Skawinie IV” ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 2020.

Numer projektu: Nr RPMP.10.01.04-12-0032/22.

Wartość projektu: 27 539,38 zł, w tym
współfinansowanie UE:23 408,47zł

CELE PROJEKTU:

Celem projektu jest podniesienie w roku szkolnym 2022/2023 kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów drugich klas LO w Skawinie o szczególnych potrzebach w obszarach: język angielski.

Projekt zakłada wsparcie w postaci:- zajęć on-line w obszarze tematycznym: język angielski oraz koła naukowego w obszarze język angielski. Zajęcia będą odbywały się w szkole wyposażonej w sprzęt umożliwiający realizację zajęć on-line i prowadzenie kół naukowych, częściowo również w formie on-line. W zadaniach projektowych przewidziano zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć oraz wyjazd na zajęcia stacjonarne w uczelni wyższej w Tarnowie.

Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic klas drugich LO, chcących rozwijać swoje zainteresowania oraz posiadających predyspozycje i kompetencje pozwalające na opanowanie materiału wykraczającego ponad podstawę programową we wskazanych obszarach na poziomie szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej. W planowanym wsparciu weźmie udział minimum 15, maksimum 23 uczniów / uczennic klas drugich LO.

PLANOWANE EFEKTY:

15-23 osoby ( w tym: minimum 10 kobiet i 5 mężczyzn) zostanie objętych wsparciem, a ukończy projekt minimum 15 osób ( w tym: 10 kobiet i 5 mężczyzn). Zrealizowanych będzie 60 h wsparcia, w tym: 30 h w ramach zajęć on-line i 30 h w ramach koła naukowego. Dodatkowo zaplanowano wyjazdy na uczelnie wyższą – Akademię Nauk Stosowanych w Tarnowie).

Zdjęcie do artykułu


Zdjęcie do artykułu