Wersja z większym kontrastem Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie
Herb szkoły

RADA RODZICÓW

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym  2022/2023 przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej – Curie w Skawinie:

Przewodniczący: Filip Lesiak

Z- ca Przew. : Agnieszka Hankus

Skarbnik: Agnieszka Zuch

Sekretarz: Justyna Paciorek

Członkowie: Joanna Czekaj, Monika Ogiegło

Komisja Rewizyjna : Anna Popowicz, Kinga Pałka

  • Kompetencje i Plany Rady Rodziców - tutaj prosimy o zmieszczenie tekstu poniżej:

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

     W imieniu Prezydium Rady Rodziców Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Skawinie, chcielibyśmy przybliżyć Państwu nasze działania w kolejnym roku szkolnym 2022/2023.

Wszystkie informacje o działaniach Rady znajdą Państwo na stronie Szkoły w zakładce Rada Rodziców.

Rada Rodziców jest organem Szkoły działającym w pełnej współpracy z Dyrekcją i Gronem Pedagogicznym, w oparciu o stosowne przepisy prawa (Kompetencje i zasady działania RADY RODZICÓW – opublikowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ) oraz Regulamin Rady Rodziców i Statut Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Skawinie. W jej skład wchodzą przedstawiciele wszystkich klas. Kierowana zaś jest obecnie przez Prezydium, wybierane spośród delegatów klas, w trakcie corocznego Walnego Zebrania Rady Rodziców.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy Wszystkich Rodziców, którym bliska jest działalność społeczna i szeroko rozumiane dobro naszego Liceum .

 

Działalność Rady Rodziców i wykorzystanie środków z Funduszu Rady Rodziców:

Rada Rodziców działa od momentu wyboru jej składu na dany rok szkolny, do czasu wyboru Rady Rodziców w nowym składzie na kolejny rok szkolny, co miało miejsce w miesiącu wrześniu.

Rada Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 zebrała się na  Walnym Zebraniu, zaś Prezydium Rady Rodziców zebrało się na kilku zebraniu stacjonarnym. Na Zebraniu tym omawiane były sprawy szkolne, rozpatrywane były różnorodne wnioski: Uczniów, Rodziców, Dyrekcji, Nauczycieli, a także członków Rady Rodziców, a w ich następstwie – podejmowane były przez Prezydium Rady Rodziców uchwały. Ponadto, pomiędzy Zebraniami, Prezydium Rady Rodziców gdy zaszła potrzeba podejmowało uchwały na bieżąco w trybie online, tak Rada Rodziców działała także w miesiącach wakacyjnych. W sumie, Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 wraz z okresem wakacyjnym podjęło kilka uchwał.

 

Aktywność Rady Rodziców skupia się na działaniach wspierających Uczniów i działalność Szkoły.

 

W ramach swojej działalności, w roku szkolnym 2021/2022, Rada wydatkowała środki min. na:

 

Ø  - dofinasowanie dodatkowych aktywności organizowanych przez Szkołę (min. Ufundowanie nagrody dla zwycięskiej Klasy z okazji święta szkoły ),

Ø  - szczególnym wydatkiem z Funduszu Rady Rodziców, jest tzw. Nagroda dla uczniów .

Polega ona na ufundowaniu nagrody dla wszystkich uczniów , którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem. Nagroda jest przeznaczona dla uczniów zarówno klas maturalnych , jak i klas młodszych.


Rada Rodziców zarządza następującym funduszem:

Fundusz Rady Rodziców – jest to podstawowy fundusz, dzięki któremu Rada Rodziców ma możliwość realizowania swoich statutowych zadań.

Rada Rodziców zwraca się do Państwa z prośbą o wpłaty na rzecz działalności Rady Rodziców w kwocie 50zł na semestr.

Jeżeli jednak wymieniona kwota przekracza Państwa możliwości prosimy o wsparcie w dowolnej kwocie. Pragniemy przypomnieć, że działalność Rady należy oddzielić od planu finansowego szkoły. Rada nie wyposaża szkoły, pracuje na rzecz uczniów w formie wolontariatu. Państwa składki zawsze wracają do uczniów!

 

 Plany Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

Ø Chcielibyśmy podtrzymać tradycję i nagrodzić uczniów naszej szkoły, którzy otrzymają na koniec roku szkolnego świadectwo z wyróżnieniem;

 

Ø Chcielibyśmy ufundować nagrodę dla zwycięskiej klasy z okazji Święta Szkoły;

 

Ø Chcielibyśmy wspomóc naszych uczniów w rozwijaniu ich pasji i zainteresowań. Tutaj mamy na myśli min.: wspieranie wyjazdów i kółek zainteresowań w tym kółka historyczne, sportowe, matematyczne i inne

Ø Chcielibyśmy wspierać naszych uczniów, którzy mają ciężką sytuację materialną. W tym: dofinansowanie do wyjazdów szkolnych,

 

Wszystkie wpłaty prosimy kierować na konto Rady Rodziców z podaniem: imienia i nazwiska ucznia oraz klasy.


Numer konta Rady Rodziców:

83 86000002 0000 0000 3577 0001

Rada Rodziców przy Liceum Ogólnokształcącym im . Marii Skłodowskiej – Curie w Skawinie

Wszystkie wpłaty prosimy kierować na konto Rady Rodziców z podaniem: imienia i nazwiska ucznia oraz klasy.