Wersja z większym kontrastem Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie
Herb szkoły

Dni wolne od zajęć

Wykaz dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szk. 2023/2024

*Na podstawie par. 5 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603). Dyrektor LO w Skawinie ustala następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w bieżącym roku szkolnym:

2.11.2023,

3.11.2023,

22.03.2024,

2.05.2024,

7.05.2024,

8.05.2024,

9.05.2024,

10.05.2024,

13.05.2024,

31.05.2024.