Wersja z większym kontrastem Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie
Herb szkoły

Dni wolne od zajęć

*Na podstawie par. 5 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603). dyrektor LO w Skawinie ustala następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w  roku szkolnym 2021/2022:

31.10.2022

02.11.2022

02.01.2023

13.01.2023

24.03.2023

02.05.2023

04.02.2023

05.05.2023

08.05.2023

09.06.2023