Wersja z większym kontrastem Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie
Herb szkoły

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest uczniowi/uczennicy szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.

Kryteria:
Uczeń/uczennica, który/a otrzymał/a promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.


W roku szkolnym 2021/2022 takie stypendium otrzymali: 

Zdjęcie do artykułu

KACPER MORAWA                                                       

Zdjęcie do artykułu

 JULIA PŁONKA