Wersja z większym kontrastem Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie
Herb szkoły

Stypendium Starosty Krakowskiego

Uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Krakowski mogą ubiegać się o „Stypendium Starosty Krakowskiego” i „Stypendium Przewodniczącego Rady Powiatu”

Stypendium przyznawane jest uczniom, którzy uzyskali średnią co najmniej 5,10 i zachowanie co najmniej bardzo dobre