Wersja z większym kontrastem Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie
Herb szkoły

Nauczyciele

JĘZYK POLSKI

mgr Adam Łukasik

mgr Andrzej Morawa

mgr Renata Bysina

mgr Ewa Kędziora

mgr Alicja Lindhart

JĘZYK ANGIELSKI

mgr Dorota Gancarz

mgr Małgorzata Morawa 

mgr Joanna Woźniczka

mgr Katarzyna Myślińska

mgr Anna Daszkiewicz

JĘZYK NIEMIECKI

mgr Anna Biernat

JĘZYK FRANCUSKI

mgr Barbara Werner

JĘZYK ROSYJSKI

mgr Dorota Karwat

MATEMATYKA

mgr Renata Powroźnik

mgr Viola Sroka

mgr Teresa Cygan

mgr Marta Pałka


HISTORIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

mgr Jacek Lelek

mgr Andrzej Domagała

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

mgr Jacek Lelek

dr Kinga Sulejman

GEOGRAFIA

mgr Tomasz Bieńkowski

mgr Marcelina Pasterska - Jamro

BIOLOGIA

mgr Beata Leśniak

mgr Bożena Socha

FIZYKA

mgr Julia Wątor

CHEMIA, PRZYRODA

mgr Ewa Król

mgr Ewa Masłowska

INFORMATYKA, INFORMATYKA LABORATORYJNA,
ZASTOSOWANIE INFORMATYKI

mgr Bogusław Marzec

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

mgr Zuzanna Zawadzińska

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

mgr Małgorzata Możdżeń

mgr Beata Leśniak

WYCHOWANIE FIZYCZNE

mgr Grzegorz Gruca

mgr Anna Sławik - Mikołajska

mgr Katarzyna Ścibor


FILOZOFIA

mgr Adam Łukasik

KATECHETA

mgr Anna Kołaczyk

mgr Dorota Suder

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

mgr Barbara Werner

BIBLIOTEKARZ

mgr Małgorzata Możdżeń

PEDAGOG SZKOLNY

mgr Elwira Biel

mgr Anna Maryańska