Wersja z większym kontrastem Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie
Herb szkoły

Nauczyciele

JĘZYK POLSKI

mgr Adam Łukasik
mgr Andrzej Morawa
mgr Renata Bysina

mgr Ewa Kędziora

JĘZYK ANGIELSKI

mgr Dorota Gancarz
mgr Małgorzata Morawa 
mgr Joanna Woźniczka 
mgr Katarzyna Myślińska

mgr Anna Daszkiewicz

JĘZYK NIEMIECKI

mgr Anna Biernat

JĘZYK FRANCUSKI

mgr Barbara Werner

JĘZYK ROSYJSKI

mgr Dorota Karwat

MATEMATYKA

mgr Renata Powroźnik
mgr Viola Sroka


HISTORIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

mgr Jacek Lelek

mgr Andrzej Domagała

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

mgr Jacek Lelek
dr Kinga Sulejman

GEOGRAFIA

mgr Tomasz Bieńkowski
mgr Marcelina Pasterska - Jamro

BIOLOGIA

mgr Beata Leśniak
mgr Bożena Socha

FIZYKA

mgr Julia Wątor

CHEMIA, PRZYRODA

mgr Ewa Król

INFORMATYKA, INFORMATYKA LABORATORYJNA,
ZASTOSOWANIE INFORMATYKI

mgr Bogusław Marzec

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

mgr Zuzanna Zawadzińska

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

mgr Małgorzata Możdżeń
mgr Beata Leśniak

WYCHOWANIE FIZYCZNE

mgr Grzegorz Gruca
mgr Anna Sławik - Mikołajska 
mgr Katarzyna Ścibor

FILOZOFIA

mgr Adam Łukasik

KATECHETA

mgr Anna Kołaczyk

mgr Dorota Suder

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

mgr Barbara Werner

BIBLIOTEKARZ

mgr Małgorzata Możdżeń

PEDAGOG SZKOLNY

mgr Anna Maryańska