Wersja z większym kontrastem Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie
Herb szkoły

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna do uczniów

INFORMACJA: Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, gdzie ją otrzymasz:


  1. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skawinie,

ul.Kościuszki 10. Tel:12 276 38 40

  1. Poradnia Psychiczna Dzieci i Młodzieży w Skawinie,

ul.Energetyków 16. Tel:12 652 46 05

  1. Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie,

ul.Popiełuszki 17. Tel:12 276 34 10

PEDAGOGSZKOLNY zapraszado kontaktu w godzinach dyżurów.

Kontaktmożliwy przez dziennik elektroniczny lub za pomoc Teemsow.

Konsultacje psychologiczne_ z zakresu uzależnień behawioralnych.pdf


Ogólnopolskitelefon zaufania: 116 111