Wersja z większym kontrastem Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie
Herb szkoły

Stan dostępności cyfrowej


Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 •  Brak formularza kontaktowego. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe są na stronie.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2022-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-03-21.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do sekretariatu Liceum , mailowo –sekretariat@loskawina.pl lub telefonicznie - 122763577

W zgłoszeniu podaj:

 •  swoje imię i nazwisko,

 •  swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),

 •  dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 

 •  opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 17, 32-050 Skawina

 1.  Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Żwirki i Wigury i ul. Konstytucji 3 Maja. Do wejście głównego prowadzą schody, wejście przez halę sportową posiada podjazd dla niepełnosprawnych. Do szkoły można także wejść przez windę osobową.

 2.  Osoby niepełnosprawne mogą poruszać się między piętrami za pomocą windy.

 3.  Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze, na wprost klatki schodowej.

 4.  Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 5.  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 6.  W sekretariacie szkoły znajduje się pętla indykacyjna .

 7.  Na terenie szkoły pomieszczenia oznaczone są tabliczkami w języku brailla.