Wersja z większym kontrastem Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie
Herb szkoły

Wymagania edukacyjne

JĘZYK POLSKI  Klasa 4 A,B,C,DKlasa 3A, 3B, 3C, 3D CZ.1 Klasa 3A,3B, 3C, 3D CZ.2Klasa 2A, 2B, 2C, 2D CZ.1 Klasa 2A, 2B, 2C, 2D CZ.2 Klasa 1A, 1B, 1C, 1D CZ.1 Klasa 1A, 1B, 1C, 1D​ CZ.2 

JĘZYK ANGIELSKI   Klasa 4C, 4D, 3A,3C,3D,2C,2D,1A, 1B, 1C,1DKlasa 4B, 3B, 2B

JĘZYK NIEMIECKI Klasa 4A, 4B, 4C, 4DKlasa 3A, 3B, 3C, 3D Klasa 2A, 2B, 2C, 2DKlasa 1A, 1B, 1C, 1D

JĘZYK FRANCUSKI    Klasa 4A, 4B, 4C, 4DKlasa 3A,3B,3C,3DKlasa 2A, 2B, 2C, 2DKlasa 1A, 1B, 1C, 1D

JĘZYK ROSYJSKI     Klasa 4A, 4B, 4C, 4DKlasa 3A,3B,3C,3DKlasa 2A, 2B, 2C, 2DKlasa 1A, 1B, 1C, 1D

MATEMATYKA Klasa 3AKlasa 3B,3C,3DKlasa 2AKlasa 2B, 2C, 2DKlasa 1AKlasa 1B, 1C, 1D ​

FIZYKA Klasa 3A Klasa 3B,3C,3D Klasa 2AKlasa 2B,2C, 2DKlasa1AKlasa1B,1C,1D

BIOLOGIA   Klasa 4CKlasa 3CKlasa 3A,3B,3DKlasa 2A, 2B, 2DKlasa 2CKlasa 1A, 1B, 1DKlasa 1C​​

CHEMIA  Klasa 4 CKlasa 3CKlasa 3A, 3B, 3CKlasa 2CKlasa 2A, 2B, 2DKlasa 1CKlasa 1A, 1B, 1D

GEOGRAFIA Klasa 4B Klasa 3A,3BKlasa 3C, 3DKlasa 2A, 2C, 2DKlasa 2BKlasa 1A Klasa 1C,1DKlasa 1B

HISTORIA     Klasa  4 A, 4 B, 4 C , 4 DKlasa 3A,3B,3C Klasa 3D Klasa 2A, 2B, 2C Klasa 1A, 1B, 1C, 1D

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE   Klasa 4BKlasa 3BKlasa 2B

FILOZOFIA   Klasa 1A, 1B, 1C, 1D  ​

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 

 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Klasa 3A,3B,3C,3DKlasa 2A,2B, 2C,2D

BIZNES I ZARZĄDZANIE Klasa 1A, 1B, 1C, 1D​​

ELEMENTY PRAWA   Klasa 1B

ELEMENTY STATYSTYKI  Klasa 4B

INFORMATYKA Klasa1A,1B,1C,1D, 2A, 2B, 2C, 2D 

RELIGIA  Klasa 4A, 4B, 4C, 4DKlasa 3C, 3B, 3C, 3DKLASA  2A, 2B, 2C, 2DKlasa 1A, 1B, 1C, 1D 

WYCHOWANIE FIZYCZNE      Klasa 3A,3B,3C,3DKlasa 2A, 2B, 2C, 2DKlasa 1A, 1B, 1C, 1D