Wersja z większym kontrastem Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie
Herb szkoły

Wymagania edukacyjne

JĘZYK POLSKI  Klasa 4 A,B,C,D   Klasa 3A, 3B, 3C, 3D CZ.1   Klasa 3A,3B, 3C, 3D CZ.2 Klasa 2A, 2B, 2C, 2D CZ.1    Klasa 2A, 2B, 2C, 2D CZ.2     Klasa 1A, 1B, 1C, 1D CZ.1    Klasa 1A, 1B, 1C, 1D​ CZ.2 

JĘZYK ANGIELSKI   Klasa 4C, 4D, 3C,3D,2C,2D,1A, 1B, 1C,1D   Klasa 4B, 3B, 2B          

JĘZYK NIEMIECKI Klasa 4A, 4B, 4C, 4D   Klasa 3A, 3B, 3C, 3D   Klasa 2A, 2B, 2C, 2D   Klasa 1A, 1B, 1C, 1D

JĘZYK FRANCUSKI    Klasa 4A, 4B, 4C, 4D    Klasa 3A,3B,3C,3D   Klasa 2A, 2B, 2C, 2D   Klasa 1A, 1B, 1C, 1D

JĘZYK ROSYJSKI     Klasa 4A, 4B, 4C, 4D     Klasa 3A,3B,3C,3D      Klasa 2A, 2B, 2C, 2D   Klasa 1A, 1B, 1C, 1D 

MATEMATYKA Klasa 3A   Klasa 3B,3C,3D         Klasa 2A  Klasa 2B, 2C, 2D   Klasa 1A   Klasa 1B, 1C, 1D ​

MATEMATYKA ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE 

FIZYKA  Klasa 3GA     Klasa 3A     Klasa 3B,3C,3D    Klasa 2A  Klasa 2B,2C, 2D   Klasa1A    Klasa1B,1C,1D

BIOLOGIA   Klasa 4C    Klasa 3C   Klasa 3A,3B,3D      Klasa 2A, 2B, 2D   Klasa 2C   Klasa 1A, 1B, 1D   Klasa 1C

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE Z BIOLOGII   Klasa 4C

PRZYRODA   Klasa 3GD

CHEMIA  Klasa 4 C   Klasa 3C  Klasa 3A, 3B, 3C    Klasa 2C   Klasa 2A, 2B, 2D   Klasa 1C   Klasa 1A, 1B, 1D

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE Z CHEMII   Klasa 1C

GEOGRAFIA Klasa 4B    Klasa 3A,3B  Klasa 3C, 3D   Klasa 2A, 2C, 2D   Klasa 2B   Klasa 1A    Klasa 1C,1D   Klasa 1B

ZAJĘCIA ROZIJAJĄCE Z GEOGRAFII   Klasa 1B

HISTORIA     Klasa  4 A, 4 B, 4 C , 4 D       Klasa 3A,3B,3C    Klasa 3D      Klasa 2A, 2B, 2C   Klasa 1A, 1B, 1C, 1D

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE   Klasa 4B  Klasa 3B   Klasa 2B  Klasa 2A,2C,2D    Klasa 1B

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO  Klasa 3AC, 3B    

FILOZOFIA   Klasa 1A, 1B, 1C, 1D  ​

EDUKACJA FILMOWO TEATRALNA

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  Klasa 3A,3B,3C,3D   Klasa 2A,2B, 2C,2D

EKONOMIA W PRAKTYCE   Klasa 3GB

ELEMENTY PRAWA   Klasa 1B   

ELEMENTY STATYSTYKI  Klasa 4B

INFORMATYKA Klasa1A,1B,1C,1D, 2A, 2B, 2C, 2D 

RELIGIA  Klasa 4A, 4B, 4C, 4D    Klasa 3C, 3B, 3C, 3D      KLASA  2A, 2B, 2C, 2D   Klasa 1A, 1B, 1C, 1D 

WYCHOWANIE FIZYCZNE      Klasa 3A,3B,3C,3D   Klasa 2A, 2B, 2C, 2D   Klasa 1A, 1B, 1C, 1D