Wersja z większym kontrastem Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie
Herb szkoły

Małopolska Chmura Edukacyjna w LO w Skawinie II

Zdjęcie do artykułu
Małopolska Chmura Edukacyjna

Powiat Krakowski realizuje projekt dofinansowany z EFS
"Małopolska Chmura Edukacyjna w Liceum Ogólnokształcącym w Skawinie II" 

Nr projektu: RPMP.10.01.04-12-0068/20.
Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u uczennic/ uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Skawinie. 

Dofinansowanie projektu z UE: 52 771,02 zł