Wersja z większym kontrastem Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie
Herb szkoły

Udział w wykładzie na wydziale Amerykanistyki UJ


Zdjęcie do artykułu

W bieżącym roku szkolnym Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu
Jagiellońskiego w ramach dalszej współpracy z naszym Liceum zorganizował spotkanie poświęcone tematyce amerykanistycznej. W dniu 30 maja uczniowie klas III C i III D uczestniczyli w wykładzie Dr Agnieszki Stasiewicz- Bieńkowskiej pod tytułem ‘Cool, Courageous, Dangerous- American Youth in the 1950s’, a także mieli możliwość wzięcia udziału w dyskusji i zadawania pytań. Następnie odbyło się spotkanie ze studentami drugiego roku amerykanistyki, którzy przedstawili liczne zalety studiowania właśnie tego kierunku, a także opowiadali o różnych wydarzeniach na uczelni. Studenci zachęcili też uczestników spotkania do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie sylabus.uj.edu.pl, które są bardzo pomocne przy podejmowaniu decyzji o wyborze kierunku studiów. Na zakończenie uczniowie naszej szkoły zwiedzali nową siedzibę Instytutu, która po przeprowadzce z Rynku Głównego znajduje się przy ulicy Reymonta 4.

GALERIA