Wersja z większym kontrastem Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie
Herb szkoły

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Nasz szkoła realizuje wniosek Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Powiat Krakowski jako beneficjent dotacji podpisał  z Wojewodą Małopolskim 

umowę na dotację celową  w kwocie 15000 PLN . 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (NPRCZ 2.0) na lata 2021-2025 jest kolejną edycją wieloletniego programu ukierunkowanego na wzmocnienie czytelnictwa oraz modernizację bibliotek w Polsce. Ze względu na skalę oddziaływania jest to jeden z największych programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2022 r. odbyły się kolejne nabory wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla beneficjentów w ramach wszystkich czterech Priorytetów. Główny cel NPRCZ  2.0  to przede wszystkim rozwój czytelnictwa w Polsce oraz zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych. 

 

 Mamy rok na realizację naszego wniosku, czyli do końca roku szkolnego 2023/2024! 

 

 W planach mamy zakup nowości wydawniczych, w tym lektur, książek związanych z historią naszego kraju, przeprowadzenie licznych akcji promujących czytelnictwo oraz wiele konkursów czytelniczych. Dokonaliśmy już analizy rynku wydawniczego pod kątem ww. zakupów oraz uczniowie byli ankietowani pod katem zainteresowań czytelniczych. Opracowano ankiety na temat „ Najciekawszych książek wg naszych licealistów” oraz „Listy pozycji, które chcielibyśmy kupić do biblioteki szkolnej”.  

 Od kwietnia do chwili obecnej przeprowadziliśmy kilka imprez promujących czytelnictwo w tym: „Dzień Autorów Europejskich”, „Dzień Dziecka z Książką”. Wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji czytelniczej „ Jak nie czytam, jak czytam”. 19 czerwca przeprowadzamy wraz z Pracownikami Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie - akcję dla uczniów z całego miasta – drugą edycję „Skawińskiej Przerwy na Czytanie”.