Wersja z większym kontrastem Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie
Herb szkoły

Informacja o sposobie przeprowadzenia egzaminu maturalnego w dniu 17 maja - historia poziom rozszerzony

​17 maja o godzinie 9.00 zdajemy historię na poziomie rozszerzonym w sali 14, zdający z wydłużonym czasem pracy w szkole, w sali nr 15


Zdający wchodzą wejściem głównym do szkoły, listy osób zdających w poszczególnych salach będą wywieszone na drzwiach wejściowych oraz na drzwiach sal egzaminacyjnych. 


​Nie zapomnijcie o: punktualnym przybyciu - wchodzimy na sale egzaminacyjne o 8.30, posiadaniu dowodu tożsamości i czarnego długopisu. 


​W szatniach pozostawicie odzież wierzchnią ew. parasole, a w przezroczystych woreczkach klucze, telefony itp.


Zdający mogą używać swojej lupy.
Każdy zdający pisze  używając własnych długopisów. Możecie mieć ze sobą małą butelkę wody, która w czasie egzaminu musi leżeć przy nodze stolika.

Prosimy o sprawne opuszczanie terenu szkoły tak, aby nie przeszkadzać osobom piszącym egzamin.


Powodzenia! Do zobaczenia!