Wersja z większym kontrastem Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie
Herb szkoły

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACYM IM MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W SKAWINIE

1) 24 sierpnia 2022 r. – EGZAMINY POPRAWKOWE Z MATEMATYKI I JĘZYKA POLSKIEGO

a) matematyka – aula szkolna, godz. 8.00 - 9.00 (9.30 w czasie wydłużonym) – część pisemna, od 11.00 – część ustna

Skład komisji egzaminacyjnej: Renata Powroźnik, Karolina Szymska/Violetta Sroka, Ewa Masłowska

Uprawnieni uczniowie, którzy otrzymali ocenę niedostateczną z matematyki i nie mają więcej niż dwie oceny niedostateczne na koniec roku szkolnego 2021/2022

b) język polski – sala nr 2, godz. 8.00 - 9.30 (10.00 w czasie wydłużonym) – część pisemna, od 11.00 – część ustna

Skład komisji egzaminacyjnej: Andrzej Morawa, Renata Bysina, Elwira Biel

Uprawnieni uczniowie, którzy otrzymali ocenę niedostateczną z języka polskiego i nie mają więcej niż dwie oceny niedostateczne na koniec roku szkolnego 2021/2022

2) 25 sierpnia 2022 r. – EGZAMINY POPRAWKOWE Z BIOLOGII, CHEMII, FIZYKI I HISTORII

a) biologia, chemia, fizyka – aula szkolna, godz. 8.00 - 9.00 (9.30 w czasie wydłużonym) – część pisemna, od 11.00 – część ustna w kolejności: biologia, chemia, fizyka;

Skład komisji egzaminacyjnej: Beata Leśniak, Ewa Król, Julia Wątor, Ewa Masłowska

Uprawnieni wszyscy uczniowie, którzy otrzymali ocenę niedostateczną z biologii lub chemii lub fizyki i nie mają więcej niż dwie oceny niedostateczne na koniec roku szkolnego 2021/2022

b) historia - sala nr 2, godz. 8.00 - 9.00 – część pisemna, od 9.30 – część ustna

Skład komisji egzaminacyjnej: Andrzej Domagała, Jacek Lelek, Elwira Biel

Uprawnieni uczniowie, którzy otrzymali ocenę niedostateczną z historii i nie mają więcej niż dwie oceny niedostateczne na koniec roku szkolnego 2021/2022

Dyrektor Szkoły

Ewa Masłowska