Wersja z większym kontrastem Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie
Herb szkoły

Zebranie z rodzicami

16 września o godzinie 17:00 odbędą się zebrania z rodzicami. 

Sale na zebranie z rodzicami

Klasa 1a wychowawca p. Joanna Woźniczka sala 9 I piętro

Klasa 1b wychowawca p. Kinga Sulejman sala 17 I piętro

Klasa 1c wychowawca p. Katarzyna Ścibor sala 7 I piętro (zebranie z rodzicami uczniów kl. 1c odbędzie się 14.09.2021r. o godzinie 17.00)

Klasa 1d wychowawca p. Małgorzata Morawa sala 7 II piętro

Klasa 2a wychowawca p. Julia Wątor sala 16 III piętro

Klasa 2b wychowawca p. Andrzej Domagała sala 13 III piętro

Klasa 2c wychowawca p. Anna Kołaczyk sala 6 I piętro

Klasa 2d wychowawca p. Dorota Gancarz sala 8 II piętro

Klasa 3a wychowawca p. Grzegorz Gruca sala 10 II piętro

Klasa 3b wychowawca p. Tomasz Bieńkowski sala 15 III piętro

Klasa 3c wychowawca p. Beata Leśniak sala 5 I piętro

Klasa 3d wychowawca p. Jacek Lelek sala 4 I piętro

Klasa 3ga wychowawca p. Renata Powroźnik sala 11 II piętro

Klasa 3gb wychowawca p. Małgorzata Możdżeń sala 2 parter

Klasa 3gc wychowawca p. Dorota Karwat sala 3 I piętro

Klasa 3gd wychowawca p. Renata Bysina sala 14 III piętro

Jednocześnie informujemy, że wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów znajdują się na stronie szkoły.

Sposób oceniania, warunki i tryb uzyskiwania oceny wyższej niż przewidywana;  warunki, sposoby i kryteria wystawiania ocen z zachowania oraz tryb ich podwyższania znajdują się w Statucie szkoły w Rozdziale 6  § 44 - § 65.