Wersja z większym kontrastem Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie
Herb szkoły

Małopolska Chmura Edukacyjna w LO Skawina IV - wręczenie zaświadczeń ukończenia zajęć

Zdjęcie do artykułu

Uczennice i uczniowie, którzy realizowali zajęcia projektowe z języka angielskiego, otrzymali zaświadczenia ukończenia projektu. 

W ramach zajęć on-line ukończyło 15 osób (10 kobiet i 5 mężczyzn).
W ramach koła naukowego ukończyło 8 osób (6 kobiet, 2 mężczyzn).
Wszystkie 23 osoby, które zostały zrekrutowane do projektu, ukończyły zajęcia otrzymując pozytywny wynik testu wiedzy, potwierdzający efekty uczenia się oraz nabyły zakładane w projekcie kompetencje kluczowe.
Gratulujemy!


GALERIA


Zdjęcie do artykułu