Wersja z większym kontrastem Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie
Herb szkoły

Małopolska Chmura Edukacyjna w LO Skawina III zakończenie projektu i wręczenie zaświadczeń

Zdjęcie do artykułu


Zdjęcie do artykułu

W roku szkolnym 2021/2022 w ramach projektu MCHE grupa 27 uczniów realizowała zajęcia w dwóch obszarach tematycznych: język angielski i geografia. W obszarze język angielski zrealizowano 30 godzin zajęć on-line i 30 godzin zajęć koła naukowego, w obszarze geografia zrealizowano 30 godzin zajęć koła naukowego. W ramach kół naukowych 10 godzin zajęć miało formę wideokonferencji z pracownikami uczelni – Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie (dawniej PWSZ) oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. W każdym realizowanym zadaniu zorganizowano również wyjazdy na zajęcia stacjonarne prowadzone przez pracowników uczelni. Wszyscy uczniowie ukończyli projekt pomyślnie, otrzymując pozytywny wynik testu wiedzy potwierdzający efekty uczenia się oraz nabyli zakładane w projekcie kompetencje kluczowe. Wręczenie zaświadczeń ukończenia projektu odbyło się w dniach 20-22 czerwca. Na zdjęciach uczniowie klasy 2c, którzy realizowali zajęcia w obszarze język angielski – zajęcia on-line.



Zdjęcie do artykułu