Wersja z większym kontrastem Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie
Herb szkoły

Współpraca naszej szkoły z AGH

Współpraca naszej szkoły z Wydziałem Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo- Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie obejmuje klasę IB realizującą program nauczania z geografii w zakresie rozszerzonym. Ze strony uczelni projekt realizuje Pani dr hab. Anna Świerczewska. We wrześniu uczniowie brali udział w wykładach i ćwiczeniach, które odbywały się w specjalistycznie wyposażonych salach wykładowych i pracowniach ćwiczeniowych. Tematy wykładów: 1. Plutonizm – powstanie, zróżnicowanie i klasyfikacja magmy 2. Metamorfizm – czynniki, rodzaje Tematy ćwiczeń: 1. Minerały skał magmowych 2. Makroskopowe cechy fizyczne minerałów Ponadto uczniowie pod kierunkiem pracownika naukowego Muzeum Geologicznego AGH mieli okazję zapoznać się ze wszystkimi rodzajami skał budujących Ziemię. Każdy uczeń mógł zabrać ze sobą interesujący go okaz skały. Uczniowie otrzymali również ciekawe materiały naukowe dotyczące tematów wykładów i ćwiczeń oraz materiały promocyjne dotyczące uczelni. 27 stycznia br. gościliśmy w szkole przedstawicieli AGH , którzy przeprowadzili następujące wykłady : 1.Powstanie kuli ziemskiej 2.Budowa sferyczna Ziemi Wszyscy uczniowie z zainteresowaniem i zaciekawieniem brali udział w wykładach. Przy tej okazji również przekazano materiały promocyjne o uczelni dla wszystkich uczniów klas trzecich.