Wersja z większym kontrastem Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie
Herb szkoły

Informacja o sposobie przeprowadzenia egzaminu maturalnego w dniu 6 maja - język angielski podstawowy

​6 maja o godzinie 9.00 zdajemy język angielski na poziomie podstawowym w sali gimnastycznej, zdający z wydłużonym czasem pracy w szkole, w sali nr 14 i 15
​Nie zapomnijcie o: punktualnym przybyciu - wchodzimy na sale egzaminacyjne o 8.30, posiadaniu dowodu tożsamości i czarnego długopisu. 
​wejście nr 1 -na salę gimnastyczną od strony parkingu LO przez przewiązkę (drzwi bliżej LO)- klasa 3GA, absolwenci z lat poprzednich oraz osoby skierowane z OKE
wejście nr 2 - na salę od strony parkingu LO przez przewiązkę (następne drzwi) - klasa 3GB
​wejście nr 3 - na salę gimnastyczną od strony lodowiska (wyjście ewakuacyjne hali sportowej)- klasa 3GC
wejście nr 4 - na salę gimnastyczną od strony lodowiska (wyjście ewakuacyjne hali sportowej od strony SP2)- klasa 3GD
​zdający w szkole wchodzą głównym wejściem do szkoły
​W szatniach pozostawiacie odzież wierzchnią ew. parasole, a w przezroczystych woreczkach klucze, telefony itp.
Każdy zdający pisze  używając własnych długopisów. Możecie mieć ze sobą małą butelkę wody, która w czasie egzaminu musi leżeć przy nodze stolika.
Prosimy o sprawne opuszczanie terenu szkoły tak, aby nie przeszkadzać osobom piszącym egzamin.
Powodzenia! Do zobaczenia!