Wersja z większym kontrastem Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie
Herb szkoły

Informacja o sposobie przeprowadzenia egzaminu maturalnego w dniu 12 maja - biologia poziom rozszerzony

12 maja o godzinie 9.00 zdajemy biologię na poziomie rozszerzonym w sali 14, zdający z wydłużonym czasem pracy w szkole, w sali nr 15 i 16
Zdający wchodzą wejściem głównym do szkoły, listy osób zdających w poszczególnych salach będą wywieszone na drzwiach wejściowych oraz na drzwiach sal egzaminacyjnych. 
​Nie zapomnijcie o: punktualnym przybyciu - wchodzimy na sale egzaminacyjne o 8.30, posiadaniu dowodu tożsamości i czarnego długopisu. 
​W szatniach pozostawicie odzież wierzchnią ew. parasole, a w przezroczystych woreczkach klucze, telefony itp.
Kalkulatory i tablice wybranych wzorów fizykochemicznych zapewnia szkoła. Zdający mogą używać swojej linijki.
Każdy zdający pisze  używając własnych długopisów. Możecie mieć ze sobą małą butelkę wody, która w czasie egzaminu musi leżeć przy nodze stolika.
Prosimy o sprawne opuszczanie terenu szkoły tak, aby nie przeszkadzać osobom piszącym egzamin.
Powodzenia! Do zobaczenia!