Wersja z większym kontrastem Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie
Herb szkoły

Informacja o projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna w Liceum Ogólnokształcącym w Skawinie III

Zdjęcie do artykułu


Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

INFORMACJAO PROJEKCIE REALIZOWANYM W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 PRZEZ STAROSTWOPOWIATOWE W KRAKOWIE A DOFINANSOWANYM Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Nazwa projektu: „Małopolska Chmura Edukacyjna w Liceum Ogólnokształcącym w Skawinie III” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Numer projektu: Nr RPMP.10.01.04-12-0020/21. Dofinansowanie projektu z UE: 29 671 zł.

CELE PROJEKTU:

Celem projektu jest podniesienie w roku szkolnym 2021/2022 kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów drugich klas LO w Skawinie o szczególnych potrzebach w obszarach: język angielski. geografia

Projekt zakłada wsparcie w postaci:- zajęć on-line w 1 obszarze tematycznym: język angielski oraz kół naukowych w 2 obszarach tematycznych: język angielski, geografia. Zajęcia będą odbywały się w szkole wyposażonej w sprzęt umożliwiający realizację zajęć on-line i prowadzenie kół naukowych. W zadaniach projektowych przewidziano zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć oraz wyjazdy na zajęcia stacjonarne na uczelniach wyższych.

Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic klas drugich LO, chcących rozwijać swoje zainteresowania oraz posiadających predyspozycje i kompetencje pozwalające na opanowanie materiału wykraczającego ponad podstawę programową we wskazanych obszarach na poziomie szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej. W planowanym wsparciu weźmie udział 27 uczniów / uczennic klas drugich LO.

PLANOWANE EFEKTY:

27 osób ( w tym: 19 kobiet i 8 mężczyzn) zostanie objętych wsparciem, a ukończy projekt minimum 24 osoby ( w tym: 16 kobiet i 8 mężczyzn). Zrealizowanych będzie 90 h wsparcia, w tym: 30 h w ramach zajęć on-line i 60 h w ramach kół naukowych. Dodatkowo zaplanowano wyjazdy na uczelnie wyższe (Uniwersytet Jagielloński oraz Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnowie).

Zdjęcie do artykułu