Wersja z większym kontrastem Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie
Herb szkoły

HAPPENING NO PROMIL-NO PROBLEM

Zdjęcie do artykułu

17 listopada 2021 na płycie Rynku w Skawinie odbył się uroczysty happenig połączony z marszem trzeźwości będący podsumowaniem kampanii „ No promil - No
problem”. 
Głównym celem kampanii jest ograniczenie na terenie Małopolski liczby osób, które prowadzą pojazdy pod wpływem alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców – wzmocnienie u pasażerów gotowości do powstrzymywania nietrzeźwego kierowcy. Jest to już XIV edycja tej kampanii społecznej realizowanej w Małopolsce. Honorowy patronat nad przebiegiem kampanii na terenie naszej gminy objął Norbert Rzepisko Burmistrz Miasta i Gminy Skawina. Pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia była Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Kopance Pani Jolanta Kozłowska, Pani Małgorzata Kopeć - Kierownik  Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie,  Pani Elwira Biel - Wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Skawinie oraz Pani Beata Kurek – Prezes Fundacji „Odzyskaj Nadzieję”. W  akcji profilaktycznej udział wzięli uczniowie klas pierwszych naszej szkoły. Do udziału w happeningu zaproszeni zostali także uczniowie szkół, które realizują zadania kampanii No promil - No problem, dając możliwość młodym mieszkańcom naszego miasta i gminy do przyłączenia się do tego projektu i wyrażenia swego protestu oraz podziękowania dla tych, którzy jeżdżąc bezpiecznie i trzeźwo szanują  zdrowie i życie wszystkich użytkowników ruchu drogowego. Wspaniałym i wyjątkowym gościem tegorocznej imprezy był Czesław Lang - polski kolarz torowy i szosowy, wicemistrz olimpijski oraz dwukrotny medalista szosowych mistrzostw świata, obecnie organizator m. in Tour de Pologne oraz Przemysław Niemiec – kolarz szosowy, olimpijczyk. Wybitni sportowcy podkreślili rangę akcji profilaktycznych promujących trzeźwość na drogach i ich wpływ na bezpieczeństwo. Podpisali także „Deklarację odpowiedzialnego pasażera/świadka”  na której widniał już podpis Burmistrza MiG Skawina , pana Norberta Rzepisko. Niezwykle atrakcyjnym i ważnym punktem tego wydarzenia była obecność kierowcy rajdowego Waldemara Kluzy, który wyraził duże poparcie dla odbywającej się akcji. Ten utytułowany sportowiec także podpisał „Deklarację odpowiedzialnego pasażera/świadka”. W imprezie brali również udział: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Witold Grabiec, Komendant Komisariatu Policji w Skawinie podins. Marek Kowalik, Kierownik Wydziału Edukacji UMiG w Skawinie Marek Marzec, p. Kazmierz Sasor – Komendant Straży Miejskiej w Skawinie,  p. Maryla Kruk i p. Wojciech Słonina reprezentujący Stowarzyszanie Inicjatyw Społecznych „Solny Gwarek” z Wieliczki, dyrektorzy  szkół i szkolni koordynatorzy kampanii „No promil – No problem”, p. Alicja Płonka – przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W marszu udział wzięli wszyscy zaproszeni goście, uczniowie, nauczyciele, a także dołączyli się także mieszkańcy Skawiny, którzy poparli  akcję. Kolorowym i wyrazistym akcentem podczas marszu i całego spotkania były nie tylko plakaty i transparenty, ale też maszerujący  na szczudłach propagatorzy naszej akcji. W trakcie imprezy: uczniowie apelowali do dorosłych mieszkańców o bezpieczeństwo i trzeźwość na drogach, uczniowie apelowali również do świadków, aby mieli odwagę wymagać trzeźwości od osób prowadzących pojazdy, prezentowali transparenty, okrzyki nawiązujące do przesłania kampanii oraz odczytywali napisane przez siebie listy do kierowców. Licealiści zaprezentowali swe poparcie dla trzeźwości poprzez scenkę rodzajową, a grupa dziewczyn w tanecznym rytmie belgijki pięknie prezentowały nopromilowe przesłanieWydarzenie uświetnili swoją obecnością funkcjonariusze  Komendy Powiatowej Policji w Krakowie,  a nad bezpieczeństwem czuwała Straż Miejska w Skawinie oraz policjanci z Komisariatu Policji w Skawinie. Dużą pomoc okazali przedstawiciele Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Radosna atmosfera, piękna pogoda, atrakcje przygotowane przez organizatorów, a przede wszystkim wspaniała postawa młodych uczestników happeningu, którzy tak mocno i przekonywująco apelowali o bezpieczeństwo i trzeźwość na drogach, sprawiły, że dzień 17 listopada 2021 roku wpisał się mocno w kalendarzu wydarzeń naszego miasta. Organizacja imprezy o tak dużym zasięgu wymagała wielkiego wkładu i zaangażowania, ale przyniosła nam wiele satysfakcji, bo mamy poczucie, a nawet pewność, że my też możemy przyczyniać się do propagowania i promowania bezpieczeństwa w szerszym wymiarze.

GALERIA