Wersja z większym kontrastem Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie
Herb szkoły

Egzamin maturalny z języka polskiego - 4 maja


Informacja o sposobie przeprowadzenia egzaminu maturalnego w dniu 4 maja /język polski podstawowy.   


4 maja o godzinie 9.00 zdajemy język polski na poziomie podstawowym w sali gimnastycznej
/zdający z wydłużonym czasem pracy w szkole, w sali nr 7, a zdający na komputerze w szkole, w sali nr 3/

Nie zapomnijcie o: punktualnym przybyciu - wchodzimy na sale egzaminacyjne o 8.30, posiadaniu dowodu tożsamości i wydrukowanego oraz podpisanego oświadczenia, które otrzymaliście w zarządzeniu dyrektora LO - link: https://drive.google.com/file/d/1AzNez9kzOas0Ln3nbMMzqIfJgbhCMc2i/view?usp=sharing

wejście nr 1 -na salę gimnastyczną od strony parkingu - klasa 3AC
wejście nr 2 - na salę gimnastyczną od strony lodowiska - klasa 3B, absolwenci i zdający z OKE
wejście nr 3 - na salę gimnastyczną od strony lodowiska - klasa 3D
zdający w szkole wchodzą głównym wejściem do szkoły

Przypominam, że na terenie szkoły obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust maseczką oraz konieczność zdezynfekowania rąk przy wejściu.
W szatniach pozostawiacie odzież wierzchnią ew. parasole, a w przezroczystych woreczkach klucze, telefony itp. podpisy składacie własnymi długopisami.

Słowniki, będące pomocami dozwolonymi na tym egzaminie, zapewnia szkoła. Każdy zdający pisze używając własnych długopisów. Możecie mieć ze sobą małą butelkę wody, która w czasie egzaminu musi leżeć przy nodze stolika.

Oczekując na wejście, w kolejce, proszę zachować dystans min. 1,5m, a po napisaniu egzaminu nie gromadzić się i sprawnie opuścić teren szkoły.

Powodzenia! Do zobaczenia!