Wersja z większym kontrastem Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie Biuletyn Informacji Publicznej ZSO w Skawinie
Herb szkoły

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym 7 maja 2021r

W dniu 7 maja zdajemy język angielski na poziomie rozszerzonym. Od tej pory egzaminy maturalne będą odbywać się w szkole, co wiąże się ze zmianą godzin i sposobów przychodzenia. 

 Zdający w sali 14 (absolwenci: 103, 108, 114, 117 i tegoroczni absolwenci: A01, A02, A04, A07, A08, A10, A11, A14) wchodzą wejściem nr 1 (główne wejście do szkoły) o godz. 8.15 

 Zdający w sali 11 (A18, A19, A22, A23, A24, A28, A29, B01, B03, B05, B06, B08) wchodzą wejściem nr 2 (boczne od strony Konstytucji 3-go Maja, przy bocznej furtce) o 8.15 

 Zdający w sali 10 (B09, B10, B12, B13, B14, B15, B16, B19, B20, D02, D04) wchodzą wejściem nr 1 (główne wejście do szkoły) o godz. 8.25 

 Zdający w sali 6 (D06, D07, D08, D09, D10, D11, D12, D13, D14, D15, D16, D19) wchodzą wejściem nr 2 (boczne od strony Konstytucji 3-go Maja, przy bocznej furtce) o 8.25 

 Zdający w sali nr 2 (D20, D21, D22, D24, D25, D27, D28, D30, D31, D32, i absolwent Z33) wchodzą wejściem nr 1 (główne wejście do szkoły) o godz. 8.35 

 Zdający na komputerze - w sali 3, oraz z wydłużonym czasem pracy -w sali 7 wchodzą wejściem nr 2 (boczne od strony Konstytucji 3-go Maja, przy bocznej furtce) o 8.35 

 Na każdym piętrze zlokalizowane są szatnie dla zdających z tego piętra. Opuszczamy szkołę tymi samymi wejściami. Pozostałe zasady nie zmieniają się. 

Proszę o bardzo punktualność! Do zobaczenia i powodzenia!